Šola danes

Naša podružnična šola je šola s kombiniranim poukom.

‘Šola s kombiniranim poukom ni le ustanova, v kateri poteka pouk pod specifičnimi pogoji, ampak je v prvi vrsti vzgojno-izobraževalna ustanova. Svoje vzgojne naloge ne izpolnjuje le s posredovanjem znanja, z razvijanjem navad in veščin pod posebnimi pogoji, temveč razvija kakor vsaka druga šola, učenčeve sposobnosti, oblikuje poteze njegovega značaja, uvaja v njegovo vedenje splošna pravila obnašanja v družbi, prispeva k fizičnemu usposabljanju ter daje elemente estetske vzgoje. Medtem ko dosega izobraževalne cilje s poukom, dosega vzgojne tako s poukom kakor z življenjem učencev v šolskem kolektivu. Tako pouk, kakor tudi šolski kolektiv imata v kombiniranem oddelku svoje posebnosti. Pri pouku izvirajo posebnosti iz istočasnega dela z več razredi, v življenju kolektiva pa izvirajo iz okoliščin, da so v oddelku otroci različne starosti.

Pri tej problematiki je potrebno še posebej pokazati na tiste številne vzgojne možnosti kombiniranega pouka, ki pogosto ostajajo neopažene, ali pa izpadejo na prvi pogled celo kot ovire vzgoje, vendar v rokah dobrega učitelja s pozitivno vrednostjo lahko uravnovesijo težave dela v teh oddelkih. (Rosič, 1992)’

Podružnični šoli Vrh Svetih Treh Kraljev so pred šestdesetimi leti določili pravo lokacijo; sončno in ravno dovolj umaknjeno od ceste. Pred šolo so ji v kasnejših letih postavili igrišče, ki ponuja ne le možnost izvedbe športne vzgoje, ampak tudi prostor za učenje na prostem ter najrazličnejše oblike rekreacije (pred poukom in po njem). Šola stoji na višini dobrih 800 m nad morjem in je najvišje ležeča podružnična šola v naši občini.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v dveh velikih svetlih učilnicah, v t. i. rumeni sobi (namenjeni individualnemu delu z otroki), v šolski telovadnici in na velikem igrišču pred šolo. Šola ima tudi svojo kuhinjo, v kateri otroci dobijo okusno malico.

Pouk letos poteka v dveh kombiniranih oddelkih (2. in 3. ter 4. in 5. r.). Za reden pouk skrbimo: razredničarki Agnes Pasjar Korenč in Ana Kreč, učiteljici Mihaela Kavčič in Nives Malovrh. K nam prihajata tudi strokovnjakinji z matične šole, ki izvajata individualno oz. dodatno strokovno pomoč; Nataša Kristanc in Teja Žakelj. V letošnjem letu je na podružnični šoli zagotovljeno jutranje varstvo od 7.25 do začetka pouka, po pouku pa podaljšano bivanje traja do 16.30. Za pripravo malice in čiste šolske prostore skrbi gospodinja Marta Grof, hišniška opravila opravlja David Možina.

Šolski okoliš podružnične šole Vrh Svetih Treh Kraljev obsega zaselke Lavrovec, Hleviše, Hlevni Vrh in Vrh Svetih Treh Kraljev. Iz omenjenih zaselkov otroke v šolo pripelje šolski kombi. Prevozništvo nudita podjetji Oblak d.o.o. in AP Frelih.

Otroci z vključitvijo v podružnično šolo razvijajo tudi pripadnost kraju, gradijo pozitiven odnos do svojega okolja, šola jih povezuje in uči bivanja v manjših skupnostih, za katere je značilna večja povezanost med posamezniki.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja